Caută un cod poştal:

 
 
Alege localitatea pentru care te interesează codul poştal
    Adunaţii-Copăceni     Dealu     Malu Spart     Roata Mică
    Angheleşti     Dimitrie Cantemir     Mârşa     Săbăreni
    Bâcu     Dobreni     Mihai Bravu     Sadina
    Bălanu     Drăgăneasca     Mihai Vodă     Satu Nou
    Băneasa     Drăgănescu     Mihăileşti     Schitu
    Băneşti     Drăghiceanu     Milcovăţu     Sfântu Gheorghe (Băneasa)
    Bila     Făcău     Miloşeşti     Sfântu Gheorghe (Crevedia Mare)
    Bolintin-Deal     Falaştoaca     Mirău     Singureni
    Bolintin-Vale     Floreşti     Mironeşti     Slobozia
    Brăniştari     Floreşti-Stoeneşti     Mogoşeşti     Stâlpu
    Braniştea     Frasinu     Moşteni     Stăneşti
    Bucşani     Frăteşti     Naipu     Stejaru
    Budeni     Găiseanca     Neajlovu     Sterea
    Bulbucata     Găiseni     Novaci     Stoeneşti
    Buturugeni     Găujani     Obedeni     Stoeneşti (Floreşti-Stoeneşti)
    Călugăreni     Ghimpaţi     Ogrezeni     Suseni
    Cămineasca     Ghionea     Oinacu     Tântava
    Câmpurelu     Ghizdaru     Onceşti     Teişori
    Carapancea     Giurgiu     Pădureni     Teiuşu
    Cărpenişu     Gogoşari     Palanca     Tomuleşti
    Cartojani     Goleasca     Petru Rareş     Toporu
    Căscioarele (Găiseni)     Gorneni     Pietrele     Trestieni
    Căscioarele (Ulmi)     Gostinari     Pietrişu     Uieşti
    Cetatea     Gostinu     Plopşoru     Ulmi
    Cetăţuia     Grădinari     Podişor     Uzunu
    Chirculeşti     Grădiştea     Podu Doamnei     Vadu Lat
    Chiriacu     Greaca     Podu Ilfovăţului     Vâlcelele
    Clejani     Herăşti     Podu Popa Nae     Valea Bujorului
    Colibaşi     Hobaia     Poenari     Valea Dragului
    Comana     Hodivoaia     Poiana lui Stângă     Valea Plopilor
    Copaciu     Hotarele     Popeşti     Valter Mărăcineanu
    Corbeanca     Hulubeşti     Poşta     Vânătorii Mari
    Cosoba     Ianculeşti     Priboiu     Vânătorii Mici
    Coteni     Icoana     Prundu     Vărăşti
    Crânguri     Iepureşti     Puieni     Varlaam
    Crevedia Mare     Izvoarele     Putineiu     Vedea
    Crevedia Mică     Izvoarele (Hotarele)     Puţu Greci     Vieru
    Crivina     Izvoru (Gogoşari)     Radu Vodă     Vlad Ţepeş
    Crucea de Piatră     Izvoru (Vânătorii Mici)     Răleşti     Vlaşin
    Cucuruzu     Joiţa     Răsuceni     Zădăriciu
    Cupele     Letca Nouă     Remuş     Zboiu
    Daia     Letca Veche     Roata de Jos     Zorile
    Dărăşti-Vlaşca     Malu